• IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor 

   Hagen, Jan; Lund, Arild J.; Nordal, Kjell Bjørn; Steffensen, Emil (Journal article, 2005)
   Etter en grundig gjennomgang av Norges finansielle system har IMF konkludert med at systemet er solid og under god styring. Sårbarheten er på kort sikt liten. Konklusjonen er blant annet basert på såkalte stresstester av ...
  • The IMF's Stress Testing of the Norwegian Financial Sector 

   Hagen, Jan; Nordal, Kjell Bjørn; Steffensen, Emil (Journal article, 2005)
   Following a thorough examination of the Norwegian financial system, the IMF concluded in summer 2005 that the system is sound and well managed. Shorter-term vulnerabilities are low. This conclusion is based partly on the ...