• Fra fast valutakurs til inflasjonsmål : Et dokumentasjonsnotat om Norges Bank og pengepolitikken 1992-2001 

   Kleivset, Christoffer (Staff Memo;30/2012, Working paper, 2012)
   Perioden mellom desember 1992 og mars 2001 var en brytningstid for norsk pengepolitikk. I disse årene gikk norske myndigheter bort fra det tradisjonelle målet om å opprettholde en fast valutakurs og over til et flytende ...
  • Fra regulering til marked 

   Berg, Thomas Nordbø; Bøhn, Harald; Kleivset, Christoffer (Staff Memo;27/2012, Working paper, 2012)
   Mellom 1965 og 1990 skjedde det store endringer i både målsettinger og virkemiddelbruk i norsk pengepolitikk. Fra starten av perioden brukte myndighetene ulike typer direkte reguleringer med sikte på å oppnå flere mål ...
  • From a Fixed Exchange Rate Regime to Inflation Targeting 

   Kleivset, Christoffer (Working Papers;13/2012, Working paper, 2012)
   This paper documents Norges Bank's role in the long transition period from a fixed exchange rate regime to inflation targeting in Norway. It is shown that the Bank's leadership and influential department leaders wanted ...
  • Independence Within Government. A Comparative Perspective on Central Banking in Norway 1945-1970 

   Venneslan, Christian; Trøite, Ragnar; Kleivset, Christoffer; Klunde, Bastian Engelsen (Working Papers;20/2011, Working paper, 2011)
   This article surveys the degree of central bank independence in Norway between 1945 and 1970. By comparing the developments in Norway with those of Sweden and the United Kingdom, it is shown that the Norwegian central bank ...
  • Inflasjon og akkomodasjon : Norsk valutakurspolitikk fra 1971 til 1986 

   Kleivset, Christoffer (Staff Memo;21/2011, Master thesis; Working paper, 2011)
   En stabil valutakurs har normalt vært et prioritert mål for norske myndigheter. Dette har blitt forsøkt oppnådd på ulike måter, gjennom tilknytning til et edelt metall eller til en eller flere andre valutaer. Hensikten med ...
  • Inflasjonsstyring - et dokumentasjonsnotat om enkelte metodeendringer som har funnet sted i Norges Bank i perioden 2001–2013 

   Berg, Thomas Nordbø; Kleivset, Christoffer (Staff Memo;5/2014, Working paper, 2014)
   Fra 2001 og frem til i dag har Norges Bank kontinuerlig utviklet og justert metodebruken i inflasjonsstyringen. I dette notatet dokumenteres de viktigste av disse endringene. Innenfor Norges Banks 2016-prosjekt blir det ...