• Etterprøving av Norges Banks anslag for 2004 

   Lilleås, Per Espen (Journal article, 2005)
   Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien, målt ved produksjonsgapet. ...
  • Evaluation of Norges Bank's Projections for 2004 

   Lilleås, Per Espen (Journal article, 2005)
   The assessments of capacity utilisation in the Norwegian economy in 2004, measured by estimates of the output gap, changed only moderately through 2003 and 2004. For the past year, Norges Bank has projected that the Norwegian ...