• Norges Bank’s Printing Works – 190 Years of Banknote Production 

   Ravnsborg-Gjertsen, Peter; Sporastøyl, Jens Olav (Journal article, 2007)
   At the end of June 2007, Norges Bank’s Printing Works was shut down and banknote production in Norway came to an end. The decision to discontinue operations was made by the Executive Board in 2002. The first banknotes were ...
  • Seddeltrykkeriet – en 190 års historie 

   Ravnsborg-Gjertsen, Peter; Sporastøyl, Jens Olav (Journal article, 2007)
   I løpet av juni 2007 avvikles Norges Banks Seddeltrykkeri, og dermed opphører egen produksjon av sedler i Norge. De første sedlene ble levert året etter opprettelsen av Norges Bank i 1816. Det er således trykt sedler i ...