• The rationale for central bank liquidity insurance and liquidity regulation 

   Søvik, Ylva (Staff Memo;3/2020, Working paper, 2020)
   One of the core functions of a central bank is to provide liquidity insurance, often termed the lender of last resort (LLR) function. During and after the Great Financial Crisis (GFC) in 2007-09 central banks’ role as ...
  • Risiko i finanskonsern 

   Øverli, Frode; Øwre, Grete (Arbeidsnotater;16/2000, Working paper, 2000)
   Dette notatet omtaler endringen i risiko som skjer når en tradisjonell bank, gjennom å danne et finanskonsern, utvider virksomheten sin til å omfatte flere typer inn- og utlånsvirksomhet, handel i valuta og verdipapirer ...
  • The Promise and Performance of the Federal Reserve as Lender of Last Resort 1914-1933 

   Bordo, Michael D.; Wheelock, David C. (Working Papers;1/2011, Working paper, 2011)
   This paper examines the origins and early performance of the Federal Reserve as lender of last resort. The Fed was established to overcome the problems of the National Banking era, in particular an “inelastic” currency and ...