• Risikopremien på norske kroner 

      Alendal, Leif Andreas (Staff Memo;3/2010, Working paper, 2010)
      I analysen av valutakursen kan størrelsen på risikopremien gi nyttig informasjon. Risikopremien på kroner uttrykker forventet meravkastning ved å plassere i kroner fremfor andre valutaer. Valutakursen drives av rentedifferansen ...