• Evaluering av Regionalt nettverk 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E.; Eger, Fredrikke (Staff Memo;3/2017, Working paper, 2017)
   Norges Banks regionale nettverk gir viktig informasjon om utviklingen i norsk økonomi. Vi viser at nettverkets tall for faktisk og forventet vekst i produksjon og sysselsetting gir gode anslag for produksjons- og ...
  • Greater Adaptability in the Norwegian Oil Service Industry 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Economic Commentaries;4/2016, Others, 2016)
   The Norwegian oil service industry has recently experienced a considerable fall in demand. The effects of this decline on the Norwegian economy will partly depend on the adaptability of the oil service industry. This article ...
  • How do climate-related conditions affect Norwegian enterprises? : Results of three surveys in Norges Bank's Regional Network 

   Brekke, Henriette; Erlandsen, Solveig K.; Meyer, Sara Skjeggestad (Staff Memo;5/2023, Working paper, 2023)
   Climate change and the transition to a low-carbon economy affect the Norwegian and global economy in many ways. To gain greater insight into how these changes affect the Norwegian economy, Norges Bank has asked a selection ...
  • Hvordan påvirker klimarelaterte forhold norske bedrifter? : Resultater fra tre spørreundersøkelser i Norges Banks regionale nettverk 

   Brekke, Henriette; Erlandsen, Solveig K.; Meyer, Sara Skjeggestad (Staff Memo;5/2023, Working paper, 2023)
   Klimaendringer og omstilling til lavutslippssamfunn påvirker norsk og global økonomi på mange ulike måter. For å øke kunnskapen om hvordan disse endringene påvirker norsk økonomi har Norges Bank ved tre anledninger de siste ...
  • Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Aktuell Kommentar;4/2013, Others, 2013)
   Norske bedrifter har økt sin omsetning mot olje- og gassvirksomhet markert de siste årene. Vi ser her nærmere på den petroleumsrelaterte omsetningen i norske bedrifter og hvordan den vil bli påvirket av at fall i oljeprisen. ...
  • Norges Bank’s Regional Network: Fresh and Useful Information 

   Brekke, Henriette; Halvorsen, Kaj W. (Journal article, 2009)
   In order to obtain early signals about developments in the Norwegian economy, Norges Bank has established a regional network of around 1 500 enterprises and other organisations around the country. The information derived ...
  • Regionalt nettverk: Fersk og nyttig informasjon 

   Brekke, Henriette; Halvorsen, Kaj W. (Journal article, 2009)
   For å hente inn tidlige signaler om utviklingen i norsk økonomi har Norges Bank etablert et regionalt nettverk bestående av om lag 1500 bedrifter og virksomheter over hele landet. Informasjonen fra Regionalt nettverk er ...
  • The Effect of a Fall in Oil Prices on the Turnover of Norwegian Enterprises 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Economic Commentaries;4/2013, Others, 2013)
   Norwegian enterprises have increased their sales to the oil and gas industry markedly in recent years. In this article, we take a closer look at the petroleum-related turnover of Norwegian enterprises and the effect of a ...
  • Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører 

   Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Aktuell Kommentar;4/2016, Others, 2016)
   Norske oljeleverandører har opplevd et kraftig fall i etterspørselen den siste tiden. Virkningene av denne nedgangen på norsk økonomi vil blant annet avhenge av omstillingsevnen i leverandørindustrien. Vi ser her på ...