• A Cobweb Model of Financial Stability in Norway 

   Dahl, Geir Arne; Kloster, Thea Birkeland; Larsen, Unni; Rakkestad, Ketil Johan; Reisvaag, Rebekka; Syversten, Bjørne Dyre H.; Træe, Cathrine Bolstad (Staff Memo;15/2011, Working paper, 2011)
   The Staff Memo presents a cobweb model of financial stability in Norway. The model is a technical tool that incorporates both vulnerabilities in the banking sector and external risks to the banking sector. Thus, the model ...
  • Decomposing Debt Growth 

   Dahl, Geir Arne; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;12/2012, Others, 2012)
   High debt growth can increase the risk of instability in the financial system. In monitoring financial stability it is therefore important to closely monitor debt accumulation. Norges Bank uses Statistics Norway’s credit ...
  • Dekomponering av gjeldsveksten 

   Dahl, Geir Arne; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;12/2012, Others, 2012)
   Sterk vekst i gjeld kan øke risikoen for ustabilitet i det finansielle systemet. I overvåkingen av den finansielle stabiliteten er det derfor viktig å følge gjeldsveksten nøye. Norges Bank benytter Statistisk sentralbyrås ...
  • Norwegian Covered Bonds – a Rapidly Growing Market 

   Bakke, Bjørn; Rakkestad, Ketil Johan; Dahl, Geir Arne (Journal article, 2010)
   Covered bonds (OMFs) were introduced in Norway in June 2007 and have already become an important source of funding for Norwegian financial services groups and banking alliances. The volume outstanding in NOK and foreign ...
  • Obligasjoner med fortrinnsrett – et marked i sterk vekst 

   Bakke, Bjørn; Rakkestad, Ketil Johan; Dahl, Geir Arne (Journal article, 2010)
   I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF har allerede blitt en viktig finansieringskilde for norske finanskonsern og bankallianser. Utestående volum i norske kroner og fremmed ...