• Renter og rentemarginer 

   Fidjestøl, Asbjørn (Staff Memo;2/2009, Working paper, 2009)
   Norges Bank setter styringsrenten. Pengemarkedsrentene påvirkes av styringsrenten og av forventninger om fremtidig styringsrente. Endringer i styringsrenten og pengemarkedsrentene påvirker bankenes innskudds- og utlånsrenter. ...
  • Sentralbankens likviditetspolitikk i en oljeøkonomi 

   Fidjestøl, Asbjørn (Journal article, 2007)
   Gjennom likviditetspolitikken sørger Norges Bank for at bankene til enhver tid har tilstrekkelig store innskudd i Norges Bank. De kortsiktige pengemarkedsrentene vil da bli liggende like over styringsrenten, som er renten ...
  • The Central Bank’s Liquidity Policy in an Oil Economy 

   Fidjestøl, Asbjørn (Journal article, 2007)
   Norges Bank’s instrument for achieving the objective of low and stable inflation is the key policy rate – the rate of interest on banks’ deposits in Norges Bank. But how do Norges Bank’s interest rate decisions affect ...