• En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? 

   Halvorsen, Kaj W.; Lerbak, Marie Norum; Solheim, Haakon (Aktuell Kommentar;6/2009, Others, 2009)
   Etter utvidelsen av EØS i 2004 økte arbeidsinnvandringen til Norge betydelig. Sommeren 2008 hadde nesten 95 000 personer fra de baltiske land og Polen arbeid i Norge. I tillegg kom 60 000 fra nordiske land og 30 000 fra ...
  • Norges Bank’s Regional Network: Fresh and Useful Information 

   Brekke, Henriette; Halvorsen, Kaj W. (Journal article, 2009)
   In order to obtain early signals about developments in the Norwegian economy, Norges Bank has established a regional network of around 1 500 enterprises and other organisations around the country. The information derived ...
  • Regionalt nettverk: Fersk og nyttig informasjon 

   Brekke, Henriette; Halvorsen, Kaj W. (Journal article, 2009)
   For å hente inn tidlige signaler om utviklingen i norsk økonomi har Norges Bank etablert et regionalt nettverk bestående av om lag 1500 bedrifter og virksomheter over hele landet. Informasjonen fra Regionalt nettverk er ...
  • Temporary Halt in Labour Migration to Norway? 

   Halvorsen, Kaj W.; Lerbak, Marie Norum; Solheim, Haakon (Economic Commentaries;6/2009, Others, 2009)
   Labour migration to Norway increased considerably following EEA enlargement in 2004. In summer 2008, close to 95 000 persons from the Baltic countries and Poland were employed in Norway in addition to 60 000 from Nordic ...