• Boliginvesteringer og boligpriser 

   Jacobsen, Dag Henning; Solberg-Johansen, Kristin; Haugland, Kjersti (Journal article, 2006)
   I artikkelen analyseres utviklingen i boliginvesteringene og samspillet mellom etterspørsel og tilbud i boligmarkedet. Analysen indikerer at den markerte økningen i boliginvesteringene siden 2004 har sammenheng med lav ...
  • Financial Stability and Monetary Policy - Theory and Practice 

   Haugland, Kjersti; Vikøren, Birger (Journal article, 2006)
   Both price stability and financial stability are important for achieving macroeconomic stability. It is not clearcut, however, what weight should be attached to financial stability and price stability considerations, ...
  • Finansiell stabilitet og pengepolitikk – teori og praksis 

   Haugland, Kjersti; Vikøren, Birger (Journal article, 2006)
   Korleis ein bør vega omsynet til finansiell stabilitet mot omsynet til prisstabilitet i pengepolitiske avgjerder, er ikkje opplagt. Ut frå kommunikasjon og pengepolitiske avgjerder i sentralbankar ser det ut til at finansiell ...
  • Housing Investment and House Prices 

   Jacobsen, Dag Henning; Solberg-Johansen, Kristin; Haugland, Kjersti (Journal article, 2007)
  • Norges Bank's Regional Network 

   Kallum, Jan-Reinert; Sjåtil, Maja Bjørnstad; Haugland, Kjersti (Journal article, 2005)
   The regional network was primarily established to provide up-to-date information about the economic situation and the outlook ahead through direct contact with enterprises. Regular communication with local contacts in ...
  • Norges Banks regionale nettverk 

   Kallum, Jan-Reinert; Sjåtil, Maja Bjørnstad; Haugland, Kjersti (Staff Memo;9/2005, Working paper, 2005)
   Hovedformålet med det regionale nettverket er å få oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover gjennom direkte kontakt med bedrifter. Regelmessige samtaler med lokale kontakter fra norsk ...
  • Norges Banks regionale nettverk 

   Kallum, Jan-Reinert; Sjåtil, Maja Bjørnstad; Haugland, Kjersti (Journal article, 2005)
   Regelmessige samtaler med lokale kontakter fra norsk økonomi og samfunnsliv styrker Norges Banks kunnskap om den faktiske tilstanden i økonomien. Artikkelen redegjør for hvordan Norges Banks regionale nettverk er organisert ...