• A Cobweb Model of Financial Stability in Norway 

   Dahl, Geir Arne; Kloster, Thea Birkeland; Larsen, Unni; Rakkestad, Ketil Johan; Reisvaag, Rebekka; Syversten, Bjørne Dyre H.; Træe, Cathrine Bolstad (Staff Memo;15/2011, Working paper, 2011)
   The Staff Memo presents a cobweb model of financial stability in Norway. The model is a technical tool that incorporates both vulnerabilities in the banking sector and external risks to the banking sector. Thus, the model ...
  • Hva påvirker konkursutviklingen? 

   Jacobsen, Dag Henning; Kloster, Thea Birkeland (Journal article, 2005)
   Antall konkurser økte markert i 2002 og 2003, men falt igjen i fjor og i første halvår i år. Faktorer bak konkursutviklingen analyseres med utgangspunkt i en empirisk modell. Fortjenestemarginer, konkurranseevne, realrente ...
  • Makroøkonomiske virkninger av høyere kapitalkrav for bankene 

   Jacobsen, Dag Henning; Kloster, Thea Birkeland; Kvinlog, Aslak Bakke; Larsen, Unni (Staff Memo;14/2011, Working paper, 2011)
   EU-kommisjonens forslag til nytt kapitaldirektiv (CRD IV) inneholder blant annet strengere minstekrav til kapital og et forslag om å innføre en motsyklisk kapitalbuffer. Direktivet skal etter planen innføres fra 2013 og ...
  • Norges Bank’s New Monetary Policy Loss Function – Further Discussion 

   Evjen, Snorre; Kloster, Thea Birkeland (Staff Memo;11/2012, Working paper, 2012)
   Norges Bank’s Monetary Policy Report (MPR) 1/12 introduced amendments to the criteria for an appropriate interest rate path in order to explicitly take into account the risk of a buildup of financial imbalances. The monetary ...
  • What Influences the Number of Bankruptcies? 

   Jacobsen, Dag Henning; Kloster, Thea Birkeland (Journal article, 2005)
   After having remained relatively stable from the mid-1990s, the number of bankruptcies rose sharply in 2002 and 2003, but then fell again last year and in the first six months of 2005. Using an empirical model, we analyse ...