• Den nøytrale realrenten: Et oppdatert syn på r* 

   Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
   Den nøytrale realrenten (r*) er en sentral størrelse for å kunne vurdere stramheten i pengepolitikken. Den nøytrale realrenten har etter alt å dømme falt betydelig de siste tre tiårene, drevet av avtakende produktivitetsvekst, ...
  • The neutral real interest rate: An updated view of r* 

   Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
   The neutral real rate of interest (r*) is a key variable for assessing the tightness of monetary policy. The neutral real interest rate has by all accounts fallen substantially over the past three decades, amid slowing ...
  • The Power of Forward Guidance in NEMO 

   Bergholt, Drago; Meyer, Sara S.; Mimir, Yasin; Røisland, Øistein (Staff Memo;7/2019, Working paper, 2019)
   This staff memo revisits the power of forward guidance with particular emphasis on the effectiveness of anticipated policy in Norges Bank’s main policy model NEMO. First we explain, within the context of a simple toy model, ...