• How do climate-related conditions affect Norwegian enterprises? : Results of three surveys in Norges Bank's Regional Network 

   Brekke, Henriette; Erlandsen, Solveig K.; Meyer, Sara Skjeggestad (Staff Memo;5/2023, Working paper, 2023)
   Climate change and the transition to a low-carbon economy affect the Norwegian and global economy in many ways. To gain greater insight into how these changes affect the Norwegian economy, Norges Bank has asked a selection ...
  • Hva påvirker bedriftenes investeringsbeslutning? 

   Hjelseth, Ida Nervik; Meyer, Sara Skjeggestad; Walle, Mari Aasgaard (Aktuell Kommentar;10/2017, Others, 2017)
   Investeringene i norske fastlandsbedrifter har utviklet seg relativt svakt siden finanskrisen, selv om styringsrenten er blitt redusert til et historisk lavt nivå. Norges Bank har gjennom sitt regionale nettverk intervjuet ...
  • Hvordan påvirker klimarelaterte forhold norske bedrifter? : Resultater fra tre spørreundersøkelser i Norges Banks regionale nettverk 

   Brekke, Henriette; Erlandsen, Solveig K.; Meyer, Sara Skjeggestad (Staff Memo;5/2023, Working paper, 2023)
   Klimaendringer og omstilling til lavutslippssamfunn påvirker norsk og global økonomi på mange ulike måter. For å øke kunnskapen om hvordan disse endringene påvirker norsk økonomi har Norges Bank ved tre anledninger de siste ...
  • A SMARTer way to forecast 

   Bowe, Frida; Friis, Inga Nielsen; Loneland, Atle; Njølstad, Erlend Salvesen; Meyer, Sara Skjeggestad; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Robstad, Ørjan (Staff Memo;7/2023, Working paper, 2023)
   In this paper we describe the newly developed System for Model Analysis in Real Time (SMART) used for forecasting and model analysis in Norges Bank. While the long-term goal is to include all empirical models used in ...
  • What Factors Influence Firms’ Investment Decisions? 

   Hjelseth, Ida Nervik; Meyer, Sara Skjeggestad; Walle, Mari Aasgaard (Economic Commentaries;10/2017, Others, 2017)
   Business investment in mainland Norway has been relatively weak since the financial crisis, even though the key policy rate has been reduced to a historically low level. Through its Regional Network, Norges Bank has ...