• Enterprise Downsizing in Norway 

   Raavand, Andreas Haga (Economic Commentaries;11/2016, Others, 2016)
   The fall in oil prices has led to a number of workforce reductions in the oil industry and oil-related industries. This commentary sheds light on the downsizing strategies used by Norwegian enterprises and the factors, if ...
  • Nedbemanning i norske virksomheter 

   Raavand, Andreas Haga (Aktuell Kommentar;11/2016, Others, 2016)
   Oljeprisfallet har ført til en rekke nedbemanninger i oljenæringen og tilknyttede virksomheter. Denne kommentaren belyser hvordan norske virksomheter nedbemanner og hvilke faktorer som eventuelt bidrar til å dempe nedgangen ...