• Norges Bank's Regional Network 

   Kallum, Jan-Reinert; Sjåtil, Maja Bjørnstad; Haugland, Kjersti (Journal article, 2005)
   The regional network was primarily established to provide up-to-date information about the economic situation and the outlook ahead through direct contact with enterprises. Regular communication with local contacts in ...
  • Norges Banks regionale nettverk 

   Kallum, Jan-Reinert; Sjåtil, Maja Bjørnstad; Haugland, Kjersti (Staff Memo;9/2005, Working paper, 2005)
   Hovedformålet med det regionale nettverket er å få oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover gjennom direkte kontakt med bedrifter. Regelmessige samtaler med lokale kontakter fra norsk ...
  • Norges Banks regionale nettverk 

   Kallum, Jan-Reinert; Sjåtil, Maja Bjørnstad; Haugland, Kjersti (Journal article, 2005)
   Regelmessige samtaler med lokale kontakter fra norsk økonomi og samfunnsliv styrker Norges Banks kunnskap om den faktiske tilstanden i økonomien. Artikkelen redegjør for hvordan Norges Banks regionale nettverk er organisert ...