Now showing items 41-60 of 261

  • Costs in the Norwegian Payment System 

   Gresvik, Olaf; Haare, Harald (Staff Memo;4/2009, Working paper, 2009)
   We calculate social and private cost for the use and production of payment services in Norway for 2007. The calculations include banks’, merchants’ and households’ cost for cash, cards and giro payments. The social cost ...
  • Costs in the Norwegian Payment System : Questionnaires 

   Gresvik, Olaf; Haare, Harald (Staff Memo;5/2009, Working paper, 2009)
  • Money and Credit in Norway 

   Kascha, Christian (Staff Memo;8/2009, Working paper, 2009)
   The recent turmoil in the global financial markets raises questions about the nature of the downturn of the Norwegian economy. In particular, are worsening credit market conditions also a leading cause of the Norwegian ...
  • Noregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historie 

   Borlaug, Egil; Wammer, Turid (Staff Memo;9/2009, Working paper, 2009)
   I 1997 startet Dokumentasjonsseksjonens prosjekt ”Avlevering til arkivverket”. Norges Banks arkiver fra 1817 og fram til vår tid er blitt ordnet, registrert og klargjort for avlevering. Historiker Egil Borlaug ble ansatt ...
  • Beregning av vekter til Regionalt nettverk 

   Martinsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;11/2009, Working paper, 2009)
   Dette notatet dokumenterer oppbygningen og bruken av vekter for observasjonene til Regionalt nettverk. Fra runde 3/09 er observasjonene i Regionalt nettverk vektet etter et nytt vektesett. Vektene fanger i større grad opp ...
  • Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010 

   Unknown author (Staff Memo;1/2010, Working paper, 2010)
  • Aspects of the International Monetary System : International Reserves and International Exchange Rate Regimes 

   Fridriksson, Ingimundur (Staff Memo;9/2010, Working paper, 2010)
   The global economy has in recent years been characterized among other things by large imbalances between countries and regions, capital flow volatility, and large reserve accumulation by several countries, in some cases ...
  • Betalingskort og tosidige markeder - noen implikasjoner for policy 

   Vale, Bent (Staff Memo;6/2010, Working paper, 2010)
   I dette notatet gis først en kort innføring i noen grunnleggende trekk ved et tosidig marked som kortmarkedet. Deretter gjennomgås noe av den teoretiske litteraturen om betalingskort. Vi ser spesielt på om gebyrstrukturen ...
  • Credit, Asset Prices and Monetary Policy 

   Brubakk, Leif; Natvik, Gisle James (Staff Memo;13/2010, Working paper, 2010)
   Based on the established literature, we develop a structural model for the Norwegian economy that incorporates feed-backs from asset prices and credit to the real economy. We then use this framework for policy analysis, ...
  • Risikopremien på norske kroner 

   Alendal, Leif Andreas (Staff Memo;3/2010, Working paper, 2010)
   I analysen av valutakursen kan størrelsen på risikopremien gi nyttig informasjon. Risikopremien på kroner uttrykker forventet meravkastning ved å plassere i kroner fremfor andre valutaer. Valutakursen drives av rentedifferansen ...
  • Background Information, Annual Address 2010 

   Unknown author (Staff Memo;2/2010, Working paper, 2010)
  • Calculation of Weights for the Regional Network 

   Martinsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;5/2010, Working paper, 2010)
   This memo documents the structure and use of weights for observations from the regional network. With effect from round 3/09, observations from the network have been weighted using a new set of weights that better capture ...
  • Liquidity Management System : Floor or Corridor? 

   Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Staff Memo;4/2010, Working paper, 2010)
   Developments during the financial crisis of 2008 and 2009 have, at least temporarily, changed the way monetary policy is implemented in many countries. Before the crisis, most countries implemented policy through some form ...
  • Systemic Surcharges and Measures of Systemic Importance 

   Berg, Sigbjørn Atle (Staff Memo;12/2010, Working paper, 2010)
   There is an emerging consensus that systemically important banks should face stricter regulations and systemic surcharges. To make this latter principle operational we need to quantify the systemic importance of individual ...
  • Likviditetsstyringen i Norge og utviklingen i bankenes likviditet 

   Hoff, Erna (Staff Memo;10/2010, Working paper, 2010)
   Det operative målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon med en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Hovedstyret i Norges Bank bestemmer styringsrenten, som er renten bankene får på sine ...
  • Monetary Policy Analysis in Practice - a Conditional Forecasting Approach 

   Bache, Ida Wolden; Brubakk, Leif; Jore, Anne Sofie; Maih, Junior; Nicolaisen, Jon (Staff Memo;8/2010, Working paper, 2010)
   In this paper we provide a broad outline of the forecasting and policy analysis system adopted at Norges Bank.
  • Monetary Policy Analysis in Practice 

   Alstadheim, Ragna; Bache, Ida Wolden; Holmsen, Amund; Maih, Junior; Røisland, Øistein (Staff Memo;11/2010, Working paper, 2010)
   Norges Bank is one of few central banks publishing an interest rate fore- cast. This paper discusses how we derive and communicate the interest rate forecast. To produce the forecasts, the Bank uses a medium-sized small ...
  • En oversikt over Norges Banks analyser av kronekursen 

   Flatner, Alexander; Tornes, Preben Holthe; Østnor, Magne (Staff Memo;7/2010, Working paper, 2010)
   Norges Bank setter renten med sikte på å stabilisere inflasjonen nær målet på mellomlang sikt. Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i ...
  • Likviditetskrisen høsten 2008 

   Sundvall, Nora (Staff Memo;16/2011, Working paper, 2011)
   Etter konkursen i Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert. Banker i omtrent alle land fikk betydelige problemer med finansieringen av sine porteføljer. I dette ...
  • Countercyclical Capital Buffer Proposal : An Analysis for Norway 

   Vo, Thi Quynh Anh (Staff Memo;3/2011, Working paper, 2011)
   This paper evaluates the ability of some macro variables, namely GDP growth, credit growth, credit to GDP ratio and property prices in guiding the accumulation of a capital buffer above the minimum during the credit expansion ...