• Norwegian Overnight Interbank Interest Rates 

   Akram, Q. Farooq; Christophersen, Casper (Staff Memo;1/2011, Working paper, 2011)
   This paper addresses the lack of reliable information about overnight interest rates in the Norwegian interbank market. We infer actual interest rates from interbank transactions recorded in the real-time gross settlement ...
  • Virkninger av pengemarkedspåslag på kronekursen 

   Akram, Q. Farooq (Staff Memo;5/2018, Working paper, 2018)
   Flere studier viser at endringer i rentedifferansen mot utlandet påvirker kronekursen. Det er vanlig å måle rentedifferansen mot utlandet med forskjellen i pengemarkedsrenter på tvers av land. Pengemarkedsrenter kan ...