• Nye prinsipper for finansiell infrastruktur 

      Bakke, Bjørn; Husevåg, Vigdis; Igland, Sigrid (Staff Memo;3/2013, Working paper, 2013)
      For å fremme finansiell stabilitet har samarbeidsorganer for sentralbanker og tilsynsmyndigheter utarbeidet nye internasjonale prinsipper for finansiell infrastruktur. Prinsippene skal bidra til at finansielle transaksjoner ...