Show simple item record

dc.contributor.authorKleivset, Christoffer
dc.date.accessioned2018-08-01T13:10:53Z
dc.date.available2018-08-01T13:10:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7553-697-4
dc.identifier.issn1504-2596
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507170
dc.description.abstractPerioden mellom desember 1992 og mars 2001 var en brytningstid for norsk pengepolitikk. I disse årene gikk norske myndigheter bort fra det tradisjonelle målet om å opprettholde en fast valutakurs og over til et flytende valutakurssystem med et mål om å styre mot lav og stabil inflasjon. I dette notatet dokumenteres Norges Banks rolle i denne prosessen. Innenfor Norges Banks 2016-prosjekt blir det utarbeidet flere dokumentasjonsnotater for utvalgte områder og endringsprosesser knyttet til bankens virksomhet. Banken har engasjert flere nåværende og tidligere ansatte til dette formål. Det er spesielt i forhold til nyere tids endringsprosesser hvor kildematerialet i liten grad er nøyaktig katalogisert at det blir ansett som nyttig å involvere folk med nær kjennskap til de ulike temaene. I denne type notater er det et mål å unngå at forfatterne skriver ”sin egen historie”. Hovedhensikten med dokumentasjonsnotatene er at de skal fungere som en veiledning for historikere i møte med bankens arkivmateriale. Dokumentasjon av faktiske hendelser er derfor viktigere enn analyse av historien. Initiativet til å utarbeide dette notatet ble tatt av visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Qvigstad var en sentral aktør i prosessen som blir dokumentert i notatet. Både Qvigstad og historikeren Einar Lie har veiledet forfatteren underveis i skrivearbeidet. Det må presiseres at fokus i dette notatet ligger på Norges Banks rolle i overgangsperioden fra fast valutakurs til inflasjonsmål. Historikere som tar sikte på å avdekke den fulle historien om pengepolitikken i Norge mellom 1992 og 2001 må også ha tilgang til materiale fra andre institusjoner som var sentrale, som Regjeringen, Finansdepartementet og organisasjoner som LO og NHO.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesStaff Memo;30/2012
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleFra fast valutakurs til inflasjonsmål : Et dokumentasjonsnotat om Norges Bank og pengepolitikken 1992-2001nb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO
dc.relation.projectTohundreårsjubileumnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal