Now showing items 10-29 of 56

  • Developments in Retail Payment Services - 2013 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2014, Report, 2014)
   The number of card payments continued to rise in 2013. Norwegian residents remain among the leading users of card payments per year, while the number of ATM withdrawals and point-of-sale (POS) withdrawals declined. This ...
  • Developments in Retail Payment Services – 2014 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2015, Report, 2015)
   The strong growth in payment card use continued in 2014. The average number of card transactions per inhabitant in 2014 was 369. Cards are used for smaller and smaller payments. Payments abroad and over the internet represent ...
  • Developments in Retail Payment Services – 2015 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2016, Report, 2016)
   The strong growth in payment card use continued in 2015. The average number of card transactions per inhabitant in 2015 was 391. Payments abroad and over the internet represent a rising share of total payments. This ...
  • Digitale sentralbankpenger 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2019, Report, 2019)
  • Digitale sentralbankpenger 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2018, Report, 2018)
   Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. DSP kan ta flere former og ha forskjellige egenskaper, avhengig av formål. En arbeidsgruppe ...
  • Digitale sentralbankpenger : 3. rapport fra arbeidsgruppen 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2021, Report, 2021)
  • Erfaringer med pengepolitikken i Norge siden 2001 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2017, Report, 2017)
  • Etterprøving av Noregs Banks anslag for 2014 og 2015 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2016, Report, 2016)
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2012 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2013, Report, 2013)
   Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen danner et viktig grunnlag for rentesettingen. Etterprøving av anslagene kan gi oss bedre innsikt i økonomiens virkemåte og bidra til forbedring av vårt ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2014, Report, 2014)
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2016 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2017, Report, 2017)
   Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen fremover er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Analyser av anslagsfeil kan hjelpe oss til å lage bedre anslag fremover og til å bedre ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2017 

   Unknown author (Norges Bank Memo;3/2018, Report, 2018)
   Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen, både hjemme og hos våre viktigste handelspartnere, er sentrale i utformingen av pengepolitikken. Gjennom å etterprøve og analysere våre anslagsfeil kan vi øke forståelsen ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2018 og 2019 

   Unknown author (Norges Bank Memo;5/2020, Report, 2020)
   Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen i norsk økonomi for 2018 og 2019 traff godt og anslagsfeilene var for det meste mindre enn i de foregående 20 årene. Etterprøvingen for 2018 og 2019 tyder på at anslagsapparatet ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for internasjonal økonomi for 2017 

   Unknown author (Norges Bank Memo;4/2018, Report, 2018)
   Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen, både hjemme og hos våre viktigste handelspartnere, er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Gjennom å etterprøve og analysere våre anslagsfeil kan vi øke ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2013 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2014, Report, 2014)
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2014 and 2015 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2016, Report, 2016)
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2016 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2017, Report, 2017)
   Norges Bank's projections for inflation and economic developments are an important basis for the formulation of monetary policy. Analyses of forecast errors can help Norges Bank to make better projections and improve its ...
  • Evaluation of Norges Bank’s projections for 2017 

   Unknown author (Norges Bank Papers;3/2018, Report, 2019)
   Norges Bank's projections for economic developments, both in Norway and among Norway's main trading partners are an important basis for the formulation of monetary policy. Evaluations and analyses of forecast errors can ...
  • Evaluation of Norges Bank’s Projections in 2012 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2013, Report, 2013)
   Norges Bank's projections of inflation and economic developments form an important basis for interest rate setting. An evaluation of the projections can provide us with increased insight into the functioning of the economy ...
  • Experience with the Monetary Policy Framework in Norway Since 2001 

   Unknown author (Norges Bank Papers;1/2017, Report, 2017)