Now showing items 53-56 of 56

  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling - 2013 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2014, Report, 2014)
   Talet på kortbetalingar auka vidare i 2013. Norske innbyggjarar er framleis i verdstoppen når det gjeld kortbetalingar per år. Samtidig minka uttaket av kontantar frå minibankar og uttak i samband med varekjøp. Det kan ...
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2014 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2015, Report, 2015)
   Den sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2014. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 369 gonger i fjor. Korta vert nytta til stadig mindre betalingar. Betalingar i utlandet og over Internett ...
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2015 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2016, Report, 2016)
   Den sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2015. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 391 gonger i fjor. Betalingar i utlandet og over Internett utgjer ein aukande del av dei samla betalingane, ...
  • Weaknesses in NIBOR 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2014, Report, 2014)
   High-frequency data from Thomson Reuters provide an opportunity to study in detail how individual banks have determined their NIBOR contributions. The analysis shows that the individual panel banks’ contributions to NIBOR ...