Now showing items 53-61 of 61

  • Retail payment services 2020 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2021, Report, 2021)
   The Covid-19 outbreak that began in spring 2020 has affected payment methods, which the statistics clearly show. The number of card payments made at physical points of sale declined in the period between 2019 and 2020. At ...
  • Retail payment services 2021 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2022, Report, 2022)
   The Covid-19 pandemic also affected figures in 2021, albeit to a lesser extent than in 2020. The number of card payments increased again, both in Norway and at physical points of sale (POS) abroad. The average number of ...
  • Status report – Norges Bank’s central bank digital currency project 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2020, Report, 2020)
  • Statusrapport – prosjekt i Norges Bank om digitale sentralbankpenger 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2020, Report, 2020)
  • Svakheter ved Nibor 

   Unknown author (Norges Bank Memo;2/2014, Report, 2014)
   Høyfrekvente data fra Thomson Reuters gir mulighet til å studere i detalj hvordan individuelle banker har fastsatt sine Nibor-bidrag. Analysen viser at panelbankenes individuelle bidrag til Nibor varierer mye i forhold til ...
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling - 2013 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2014, Report, 2014)
   Talet på kortbetalingar auka vidare i 2013. Norske innbyggjarar er framleis i verdstoppen når det gjeld kortbetalingar per år. Samtidig minka uttaket av kontantar frå minibankar og uttak i samband med varekjøp. Det kan ...
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2014 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2015, Report, 2015)
   Den sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2014. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 369 gonger i fjor. Korta vert nytta til stadig mindre betalingar. Betalingar i utlandet og over Internett ...
  • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2015 

   Unknown author (Norges Bank Memo;1/2016, Report, 2016)
   Den sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2015. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 391 gonger i fjor. Betalingar i utlandet og over Internett utgjer ein aukande del av dei samla betalingane, ...
  • Weaknesses in NIBOR 

   Unknown author (Norges Bank Papers;2/2014, Report, 2014)
   High-frequency data from Thomson Reuters provide an opportunity to study in detail how individual banks have determined their NIBOR contributions. The analysis shows that the individual panel banks’ contributions to NIBOR ...