Now showing items 21-26 of 26

  • Optimal kapitaldekning for norske banker 

   Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger (Staff Memo;9/2022, Working paper, 2022)
   I dette memoet analyserer vi hvor høy kapitaldekning bankene bør ha i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Mer egenkapital i bankene kan bidra til finansiell stabilitet ved å redusere risikoen for kostbare bankkriser, men utlån ...
  • Risk-based pricing in competitive lending markets 

   Müller, Carola; Juelsrud, Ragnar; Andersen, Henrik (Working paper;19/2021, Working paper, 2021)
   We use unique data on banks' private risk assessments of corporate borrowers to quantify how competition among banks affect the risk sensitivity of interest rates in the Norwegian credit market. We show that an increase ...
  • Sammenlikning av norske bankers kapitaldekning 

   Andersen, Henrik (Journal article, 2010)
   For å få et bedre grunnlag for å sammenlikne bankenes soliditet benytter jeg i denne artikkelen den samme metoden til å beregne kapitaldekningen i alle de norske bankene. Basel II gir bankene adgang til å velge mellom ulike ...
  • Stress Testing of Banks’ Profit and Capital Adequacy 

   Andersen, Henrik; Berge, Tor Oddvar (Journal article, 2008)
   A model system for stress testing financial stability is being developed at Norges Bank. In this article, we present two of the models in this system: a macroeconomic model and a bank model. The macro model simulates ...
  • Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning 

   Andersen, Henrik; Berge, Tor Oddvar (Journal article, 2008)
   I Norges Bank utvikles det et modellsystem for stresstesting av finansiell stabilitet. I denne artikkelen presenterer vi to av modellene i dette systemet: en makroøkonomisk modell og en bankmodell for å analysere utviklingen ...
  • The Dynamics of Operating Income in the Norwegian Banking Sector 

   Andersen, Henrik; Berg, Sigbjørn Atle; Jansen, Eilev S. (Working Papers;13/2008, Working paper, 2008)
   The banking literature contains only a handful of studies of how bank revenues vary over the business cycle, and nearly all of these studies look exclusively on the net interest margin. The general conclusion has been that ...