• Næringseiendomsmarkedet - ikke lenger en «svart boks» 

  Bjørland, Christian; Hjelseth, Ida Nervik; Mulelid, John Henrik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;6/2022, Working paper, 2022)
  Norske banker har en stor eksponering mot næringseiendom. Historisk har banker i Norge og internasjonalt tapt mye på utlån til næringen i finansielle kriser. Offentlig tilgjengelig informasjon har vært begrenset. Det skyldes ...
 • Den nøytrale realrenten: Et oppdatert syn på r* 

  Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
  Den nøytrale realrenten (r*) er en sentral størrelse for å kunne vurdere stramheten i pengepolitikken. Den nøytrale realrenten har etter alt å dømme falt betydelig de siste tre tiårene, drevet av avtakende produktivitetsvekst, ...
 • Costs in the Norwegian payment system 2020 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;3/2022, Report, 2022)
  In 2020, the social costs for domestic payment services amounted to 0.79 percent of mainland GDP. Costs as a share of mainland GDP have decreased somewhat since the previous survey in 2013 if we use the same survey format. ...
 • Rammeverk for råd om krav til systemrisikobuffer 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;5/2022, Report, 2022)
 • Rammeverk for beslutning av krav til motsyklisk kapitalbuffer 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;4/2022, Report, 2022)

Vis flere