• Langvarige konsekvenser i arbeidsmarkedet 

  Ellingsen, Nicolai; Galaasen, Sigurd Mølster (Staff Memo;1/2021, Working paper, 2021)
  Vi studerer langvarig sysselsettingskonsekvenser av dype økonomiske nedgangstider ved å utnytte den geografiske variasjonen i lokale økonomiske forhold i etterkant av oljepriskollapsen i 2014. Vi dokumenterer en negativ ...
 • Bond market fire sales and turbulence in the Norwegian FX market in March 2020 

  Alstadheim, Ragna; Nordal, Kjell Bjørn; Syrstad, Olav; ter Ellen, Saskia; Wassas, May-Iren Walstad (Staff Memo;2/2021, Working paper, 2021)
  The world witnessed a meltdown in financial markets in March 2020 as the Covid-19 pandemic hit the global economy. In this memo we document how the turbulence affected Norwegian financial markets. We describe possible ...
 • Climate risk and commodity currencies 

  Kapfhammer, Felix; Larsen, Vegard H.; Thorsrud, Leif Anders (Working Paper;18/2020, Working paper, 2020)
  The positive relationship between real exchange rates and natural resource income is well understood and studied. However, climate change and the transition to a lower-carbon economy now challenges this relationship. We ...
 • Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/20 

  Olsen, Øystein (Pengepolitisk rapport;4/2020, Report, 2020)
 • Monetary Policy Report with financial stability assessment 4/20 

  Olsen, Øystein (Monetary policy report;4/2020, Report, 2020)

View more