• Etterprøving av Norges Banks anslag for 2005 

   Åserud, Erik Remy (Journal article, 2006)
   Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien, målt ved produksjonsgapet. ...
  • Evaluation of Norges Bank's Projections for 2005 

   Åserud, Erik Remy (Journal article, 2006)
   In 2005, the rise in consumer prices adjusted for taxes and excluding energy products (CPI-ATE) was noticeably lower than projected in 2004. The deviation between the projections and actual developments is primarily ...