• En oversikt over Norges Banks analyser av kronekursen 

   Flatner, Alexander; Tornes, Preben Holthe; Østnor, Magne (Staff Memo;7/2010, Working paper, 2010)
   Norges Bank setter renten med sikte på å stabilisere inflasjonen nær målet på mellomlang sikt. Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i ...
  • Finding NEMO : Documentation of the Norwegian Economy Model 

   Brubakk, Leif; Husebø, Tore Anders; Maih, Junior; Olsen, Kjetil; Østnor, Magne (Staff Memo;6/2006, Working paper, 2006)
   Over the last decade monetary policy in Norway has gradually evolved from exchange rate targeting to flexible inflation targeting. In addition, globalization has affected the Norwegian economy substantially over the last ...