• Bruk av referansekurser og påvirkning på valutamarkedet 

   Xu, Hong; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;8/2014, Others, 2014)
   I valutamarkedet gjøres det daglig millioner av handler. Valutakursene endrer seg kontinuerlig gjennom dagen og kan svinge mye i løpet av svært korte tidsrom. I mange sammenhenger er det behov for en daglig referansekurs ...
  • Eksponeringsalternativer i norske kroner og virkningen på kronekursen 

   Øwre-Johnsen, Marit; Flatner, Alexander (Staff Memo;11/2014, Working paper, 2014)
   Norges Banks valutahandelsstatistikk viser at utenlandske aktører utgjør en stor del av markedet for norske kroner. Samtidig er det en trend globalt at finansielle aktører står for en stadig større del av omsetningen i ...
  • Hva driver Nibor-påslaget? 

   Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;10/2016, Others, 2016)
   De siste par årene har risikopåslaget i tremåneders Nibor steget, fra rundt 25 basispunkter mot slutten av 2014 til om lag 60 basispunkter sommeren 2016. Økningen i påslaget (gitt som differansen mellom Nibor og forventet ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner 

   Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;1/2016, Others, 2016)
   Petroleumsfondsmekanismen kanaliserer statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel til bruk over statsbudsjettet og til sparing i Statens pensjonsfond utland (SPU). På vegne av staten gjennomfører Norges ...
  • The Petroleum Fund Mechanism and Norges Bank’s Foreign Exchange Transactions 

   Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Economic Commentaries;1/2016, Others, 2016)
   The petroleum fund mechanism channels government revenues from petroleum activities on the Norwegian continental shelf to spending via the central government budget and to saving in the Government Pension Fund Global (GPFG). ...
  • The Use of Reference Rates and Their Impact on the Currency Market 

   Xu, Hong; Øwre-Johnsen, Marit (Economic Commentaries;8/2014, Others, 2014)
   Millions of trades are executed in the currency market daily. Exchange rates move continuously during the day and can fluctuate considerably within a very short time span. In many contexts, there is a need for a daily ...
  • What Drives the Risk Premium in Nibor? 

   Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Economic Commentaries;10/2016, Others, 2016)
   In this Commentary, we illustrate how the risk premium in Nibor can be decomposed to better understand the driving forces affecting the Norwegian money market rate. Furthermore, we use historical data to discuss how ...