• Hvordan påvirkes norske markedsrenter av økonomiske nyheter? 

   Eeg, Knut (Journal article, 2007)
   Renter og andre finansielle priser er basert på forventninger om den økonomiske utviklingen. Når det kommer ny informasjon, vil finansielle priser endres. I denne artikkelen undersøker vi hvordan nyheter i form av ...
  • The Effects of Economic News on Norwegian Market Interest Rates 

   Eeg, Knut (Journal article, 2008)
   Interest rates and other financial asset prices are based on expectations about economic developments. Asset prices react to new information. In this article, we explore the effects of news about key macroeconomic variables, ...