• Bankenes marginer 

   Erard, Monique E. Erlandsen (Aktuell Kommentar;4/2014, Others, 2014)
   Det har den siste tiden vært fokus på hvordan bankene priser utlån. Ulike aktører har sprikende synspunkter på om bankenes marginer er høye, og hvordan de har utviklet seg over tid. Denne kommentaren søker å avklare ulike ...
  • Banks’ Margins 

   Erard, Monique E. Erlandsen (Economic Commentaries;4/2014, Others, 2014)
   The issue of the pricing of bank loans has recently been in focus. There are varying views on whether banks’ margins are high and their development over time. This article seeks to clarify different margin concepts and ...
  • How Is Market Turbulence Affecting Norwegian Banking Groups' Funding Costs? 

   Molland, Jermund; Erard, Monique E. Erlandsen (Economic Commentaries;7/2012, Others, 2012)
   Recent years' turbulence in financial markets has led to changes in funding conditions for Norwegian banking groups. Through 2008, risk premiums on banking groups' bond funding rose sharply. After falling back and stabilising ...
  • Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? 

   Molland, Jermund; Erard, Monique E. Erlandsen (Aktuell Kommentar;7/2012, Others, 2012)
   Uroen i finansmarkedene de siste årene har ført til endringer i finansieringsbetingelsene for norske bankkonsern. Gjennom 2008 økte risikopåslagene på bankkonsernenes obligasjonsfinansiering kraftig. Etter å ha falt tilbake ...
  • Norwegian Banks’ Adjustment to Stricter Capital and Liquidity Regulation 

   Aronsen, Per Atle; Erard, Monique E. Erlandsen; Nordal, Kjell Bjørn; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;18/2014, Working paper, 2014)
   Capital and liquidity requirements for Norwegian banks are being gradually tightened. This paper presents the alternatives Norwegian banks have for complying with stricter capital regulation and the forthcoming LCR. Norwegian ...