• Likviditet og knapphet i det norske statsobligasjonsmarkedet 

   Hein, Jesper Bull (Journal article, 2003)
   Prisingen i et velfungerende statsobligasjonsmarked inneholder informasjon av verdi for markedsaktørene. Artikkelen beskriver likviditeten og knappheten i det norske statsobligasjonsmarkedet og betydningen den begrensede ...
  • Liquidity and Supply in the Norwegian Government Bond Market 

   Hein, Jesper Bull (Journal article, 2003)
   The Norwegian government issues debt in the bond and bill market. Market prices for these instruments contain information about market expectations concerning the required real rate of return and inflation. The quality of ...
  • Long-Term Benchmark Rates in the Norwegian Bond Market 

   Hein, Jesper Bull; Rakkestad, Ketil Johan (Journal article, 2004)
   Government securities have traditionally been used as benchmarks for long-term interest rates. Today the market for interest rate swaps is also used. The difference between yields on government bonds and swap market rates ...
  • Om langsiktige referanserenter i det norske obligasjonsmarkedet 

   Rakkestad, Ketil Johan; Hein, Jesper Bull (Journal article, 2004)
   Tradisjonelt har statspapirer vært anvendt som referanse for langsiktige renter, men i dag anvendes også markedet for renteswapper. I artikkelen fokuseres det på faktorer som har betydning for variasjoner i forskjellen ...