• Likviditetsindikatorer for det norske statsobligasjonsmarkedet 

   Opheim, Vetle Øye (Staff Memo;8/2019, Working paper, 2019)
   Statsgjeldsforvaltningen i Norges Bank har som mål å dekke statens lånebehov til lavest mulig kostnader. Samtidig skal forvaltningen søke å opprettholde en rentekurve opp til 10 år. Likviditeten i markedet har betydning ...
  • Liquidity indicators for the Norwegian government bond market 

   Opheim, Vetle Øye (Staff Memo;8/2019, Working paper, 2019)
   An objective of Norges Bank Government Debt Management is to meet the government’s borrowing requirement at the lowest possible cost. At the same time, Government Debt Management shall seek to maintain a yield curve out ...