• Collateral for Loans from Norges Bank – Consequences of Changes in the Rules 

   Bakke, Bjørn; Sandal, Knut; Solberg, Ingrid (Journal article, 2008)
   Norges Bank requires collateral for all lending to banks. Collateral is provided in the form of securities which are pledged to Norges Bank. The list of eligible securities was changed in 2005. The aim of the changes has ...
  • Internasjonale finanskriser - kan og bør det finnes en internasjonal "lender of last resort"? 

   Sandal, Knut; Svor, Anders (Journal article, 2001)
   De senere år har vært preget av en rekke internasjonale finanskriser. Et hovedproblem har vært kapitalflukt, slik at landene har fått akutt behov for valutalån. Artikkelen drøfter om det kan og bør være et internasjonalt ...
  • Mot et nordisk hjemmemarked i banknæringen 

   Øwre, Grete; Sandal, Knut (Journal article, 1999)
   Internasjonal banknæring er inne i en tid med store strukturelle endringer. Sterke drivkrefter har bidratt til internasjonalisering, økt betydning for verdipapirmarkedene og hardere konkurranse.I Europa er disse drivkreftene ...
  • Sikkerhet for lån i Norges Bank – konsekvenser av endringer i regelverket 

   Bakke, Bjørn; Sandal, Knut; Solberg, Ingrid (Journal article, 2007)
   Norges Bank krever sikkerhet for alle utlån til bankene. Sikkerhet stilles i form av verdipapirer. Regelverket for hvilke verdipapirer som godkjennes, er endret de siste par årene. Formålet har vært å redusere Norges Banks ...
  • The Norwegian Banking Crisis 

   Gerdrup, Karsten R.; Moe, Thorvald Grung; Moen, Harald; Sandal, Knut; Schwierz, Christoph; Solheim, Jon A.; Steigum, Erling; Vale, Bent; Wilse, Hans Petter (Occasional Papers;33, Book, 2004)