• En oversikt over Norges Banks analyser av kronekursen 

      Flatner, Alexander; Tornes, Preben Holthe; Østnor, Magne (Staff Memo;7/2010, Working paper, 2010)
      Norges Bank setter renten med sikte på å stabilisere inflasjonen nær målet på mellomlang sikt. Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i ...