• Collateral for Loans from Norges Bank - New Rules 

   Bakke, Bjørn; Tretvoll, Håkon (Journal article, 2006)
   Norges Bank extends loans to banks against collateral in the form of securities. These loans are provided in connection with payment settlement and the implementation of monetary policy. Since the bond market in Norway is ...
  • Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk 

   Bakke, Bjørn; Tretvoll, Håkon (Journal article, 2005)
   Norges Bank yter lån til bankene mot pant i verdipapirer. Slike lån blir gitt for å sikre god gjennomføring av betalingsoppgjørene og pengepolitikken. Norges Bank har hittil godtatt et bredt spekter av verdipapirer som ...