• Renteforventninger og betydningen av løpetidspremier 

      Valseth, Siri (Journal article, 2003)
      Artikkelen tar for seg betydningen av risikopremier når en anslår renteforventninger på kort sikt. Spesielt behandles den type risikopremie som omtales i litteraturen som løpetidspremien, og det benyttes en enkel metode ...