• Estimating New Keynesian Import Price Models 

   Bache, Ida Wolden; Naug, Bjørn E. (Working Papers;15/2007, Working paper, 2007)
   We estimate a range of New Keynesian import price models for Norway and the UK. Contrary to standard pass-through regression analysis, this approach allows us to make a distinction between the parameters in theoretical ...
  • Hvilke faktorer driver kursutviklingen på Oslo Børs? 

   Næs, Randi; Skjeltorp, Johannes A.; Ødegaard, Bernt Arne (Working Papers;8/2007, Working paper, 2007)
   I denne rapporten analyserer vi avkastningsmønstret på Oslo Børs over perioden 1980- 2006. Formålet med rapporten er å analysere drivkreftene bak kursutviklingen i det norske aksjemarkedet. Et viktig siktemål med analysen ...