• Produksjonsgap og finansielle variable 

      Hagelund, Kåre (Staff Memo;14/2016, Working paper, 2016)
      Den potensielle produksjonen er nivået på produksjonen når alle produksjonsfaktorer er fullt og opprettholdbart utnyttet. Denne produksjonen er ikke observerbar. I de ulike fremgangsmåtene for å anslå den potensielle ...