• Boligpriser og husholdningenes konsum 

      Grindaker, Morten Haabeth (Staff Memo;11/2017, Working paper, 2017)
      Verken standard økonomisk teori eller empiriske studier gir et entydig svar på hvilken betydning boligprisendringer har for husholdningenes forbruk. Empirisk er det krevende å anslå effekten fordi både boligpriser og konsum ...