• Effekter av IRB-metoden på bankenes utlån til norske foretak 

      Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger; Kostøl, Andreas (Staff Memo;1/2020, Working paper, 2020)
      I dette memoet analyserer vi hvordan innføringen av IRB-metoden kan ha påvirket bankenes utlån til foretak, utlånsmarginer og porteføljekvalitet i Norge. Våre resultater viser at IRB-bankene reduserte utlånsmarginene ...