• Rente og inflasjon 

      Bårdsen, Gunnar; Nymoen, Ragnar (Arbeidsnotater;2/2002, Working paper, 2002)
      Vi kartlegger årsakssammenhengen mellom pengemarkedsrenten og inflasjon gjennom en makroøkonometrisk modell. Modellen belyser også hvilke typer sjokk en har størst mulighet til å nøytralisere ved hjelp av moderate ...