• Teknologiutvikling og klimatiltak kan påvirke bankenes kredittrisiko 

      Turtveit, Lars-Tore; Goldsack, Madeleine (Staff Memo;6/2018, Working paper, 2018)
      Klimarisiko kan ha betydning for finansiell stabilitet. For Norge kan en stor oljesektor innebære en særegen risiko knyttet til svakere framtidig oljeetterspørsel. Usikkerhet om framtidig klimaregulering og teknologiutvikling ...