• Boligbygging og husholdningsvekst 

      Mæhlum, Sverre; Pettersen, Per Marius; Xu, Hong (Staff Memo;12/2018, Working paper, 2018)
      De siste 10-15 årene har befolkningsveksten i Norge vært sterk, mens boligbyggingen har vært nokså lav. Samtidig bor folk i stadig mindre husholdninger. Økningen i antall husholdninger har vært høyere enn økningen i antall ...