• Norges Banks balanse og resultat 

   Aamodt, Ellen; Lerbak, Marie Norum (Staff Memo;9/2013, Working paper, 2013)
   Norges Bank er landets sentralbank. Det innebærer at Norges Bank har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. I denne sammenheng er ...
  • Penger, sentralbankreserver og Norges Banks likviditetsstyringssystem 

   Aamodt, Ellen; Fjære, Jeanette Strøm; Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian (Staff Memo;5/2016, Working paper, 2016)
   I kjølvannet av finanskrisen har flere sentralbanker iverksatt ukonvensjonelle pengepolitiske tiltak. Når sentralbanker kjøper verdipapirer eller valuta i markedet betaler de med sentralbankreserver. Sentralbankreserver ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner 

   Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;2/2014, Others, 2014)
   Den norske stat har betydelige inntekter fra petroleumsvirksomheten. Dette er en kombinasjon av inntekter i norske kroner fra oljeskatter og inntekter i valuta fra statens egen petroleumsvirksomhet gjennom Statens Direkte ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutakjøp til SPU 

   Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;3/2012, Others, 2012)
   Den norske stat har store inntekter fra petroleumssektoren. Dette er inntekter både i valuta og i norske kroner. Deler av petroleumsinntektene tas inn i den norske økonomien ved at de brukes til å dekke det oljekorrigerte ...
  • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutakjøp til SPU 

   Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;14/2012, Others, 2012)
   Den norske stat har store inntekter fra petroleumssektoren. Dette er inntekter både i valuta og i norske kroner. Deler av petroleumsinntektene tas inn i den norske økonomien ved at de brukes til å finansiere det oljekorrigerte ...
  • Structural Liquidity 

   Aamodt, Ellen; Tafjord, Kristian (Economic Commentaries;9/2013, Others, 2013)
   Structural liquidity refers to the level of reserves in the banking system prior to market operations by Norges Bank to supply or drain reserves from the banking system. Only the central bank can create reserves. However, ...
  • Strukturell likviditet 

   Aamodt, Ellen; Tafjord, Kristian (Aktuell Kommentar;9/2013, Others, 2013)
   Strukturell likviditet er nivået på reservene i banksystemet før Norges Bank gjennomfører markedsoperasjoner for å tilføre eller trekke reserver ut av banksystemet. Det er bare sentralbanken som kan skape reserver. Staten, ...
  • The Petroleum Fund Mechanism and Associated Foreign Exchange Transactions by Norges Bank 

   Aamodt, Ellen (Economic Commentaries;2/2014, Others, 2014)
   The Norwegian government receives substantial revenues from petroleum activities, both as revenues in NOK from oil taxes and revenues in foreign currency from the government’s own petroleum activities via the State’s Direct ...
  • The Petroleum Fund Mechanism and Norges Bank’s Foreign Exchange Purchases for the GPFG 

   Aamodt, Ellen (Economic Commentaries;14/2012, Others, 2012)
   The Norwegian government receives substantial revenues from the petroleum sector. These revenues are in both foreign currency and Norwegian kroner. Some of the oil revenues are absorbed in the Norwegian economy by being ...