• Bankenes tilpasning til reguleringer : en modellbasert analyse 

   Nordal, Kjell Bjørn; Aronsen, Per Atle; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;11/2016, Working paper, 2016)
   I denne artikkelen benytter vi en modell for å belyse insentivene banker har til å velge nivåene på kapitaldekning og utlånsvekst når de står overfor et regulatorisk kapitalkrav og regler om tvungen konvertering av gjeld ...
  • Norwegian Banks’ Adjustment to Stricter Capital and Liquidity Regulation 

   Aronsen, Per Atle; Erard, Monique E. Erlandsen; Nordal, Kjell Bjørn; Turtveit, Lars-Tore (Staff Memo;18/2014, Working paper, 2014)
   Capital and liquidity requirements for Norwegian banks are being gradually tightened. This paper presents the alternatives Norwegian banks have for complying with stricter capital regulation and the forthcoming LCR. Norwegian ...
  • Solvensavstand og andre risikoindikatorer for banker 

   Aronsen, Per Atle; Nordal, Kjell Bjørn (Staff Memo;6/2009, Working paper, 2009)
   Siden finansuroen begynte i 2007 har mange banker verden over opplevd kraftig fall i aksjekursen og økte risikopåslag i prisene på gjeldsfinansiering. Grunnen til dette er i all hovedsak at markedet forventet redusert ...