• Central Bank Modernization 

   Akram, Q. Farooq; Banda, Lenia; Bøhn, Harald; Caesar, Ellen Johanne; Christiansen, Anne Berit; Eide, Jostein; Eklund, Trond; Enge, Asbjørn; Evjen, Snorre; Ford, Chris; Jonassen, Morten; Ligoya, Perks; Natvig, Peder; Nyirongo, Neil; Mdwazika, Fraser; Qvigstad, Jan F.; Selnes, Steinar; Solheim, Jon A.; Watne, Kjetil; Zeleza, Moza; Zephirin, Mary G. (Occasional Papers;40, Book, 2010)
  • Current and Future Financial and Monetary Outlook 

   Bøhn, Harald (Others, 1999)
  • Fra regulering til marked 

   Berg, Thomas Nordbø; Bøhn, Harald; Kleivset, Christoffer (Staff Memo;27/2012, Working paper, 2012)
   Mellom 1965 og 1990 skjedde det store endringer i både målsettinger og virkemiddelbruk i norsk pengepolitikk. Fra starten av perioden brukte myndighetene ulike typer direkte reguleringer med sikte på å oppnå flere mål ...
  • I samarbeid 

   Wold, Knut Getz; Kobberrød, Jan Thomas (Norges Banks Skriftserie;52, Book, 2017)
  • Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger 

   Bøhn, Harald (Staff Memo;31/2012, Working paper, 2012)
   I perioden hvor Svein Gjedrem var sentralbanksjef ble det gjennomført omfattende omstillinger i Norges Bank. Forut for skiftet av sentralbanksjef i 1999 var Norges Bank en organisasjon med 1150 ansatte og med 12 ...
  • Norges Bank 1999-2010: Governance and Structural Reforms 

   Bøhn, Harald (Working Papers;16/2012, Working paper, 2012)
   In 1999 Norges Bank employed 1150 persons and had 12 regional branches located in various cities across the country. In 2010, the regional branches had all been closed and the traditional central bank staff had been reduced ...
  • Norges Banks distriktsavdelinger 1983-2001 

   Bøhn, Harald (Staff Memo;24/2012, Working paper, 2012)
   Da ny sentralbanklov ble vedtatt i 1985 hadde Norges Bank 20 distriktsavdelinger. Seksten år senere, i 2001, var alle bankens 20 distriktsavdelinger nedlagt. Siktemålet med dette notatet er å dokumentere de prosessene som ...
  • Sentralbanken i forandringens tegn : festskrift til Kjell Storvik 

   Bergo, Jarle; Bøhn, Harald; Ericsson, Neil R.; Grønn, Audun; Grønvik, Gunnvald; Hammerstrøm, Grete; Holmsen, Amund; Holter, Jon Petter; Jansen, Eilev S.; Kerbeshian, Neva A.; Lund, Arild J.; Nicolaisen, Jon; Nyhagen, Bernt; Nymoen, Ragnar; Solheim, Jon A.; Vedel, Eline; Veggum, Leif; Vikøren, Birger; Weme, Sindre; Qvigstad, Jan F. (Norges Banks Skriftserie;28, Book, 1999)