• Estimations of the term premium on Norwegian government bonds 

   Benum, Aksel; Opheim, Vetle Øye; Wasberg, Erik S. (Government Debt Management Memo;3/2023, Working paper, 2023)
   The term premium on government bonds has been estimated to be low in recent years. As a result, the additional cost of long-term borrowing has been relatively low.
  • Estimering av terminpremien på norske statsobligasjoner 

   Benum, Aksel; Vetle, Ø. Opheim; Erik, S. Wasberg (Statsgjeld Memo;3/2023, Working paper, 2023)
   Terminpremien på statsobligasjoner har vært anslått å være lav de siste årene. Det har bidratt til at merkostnaden ved å låne langsiktig har vært relativ liten. Det siste året har terminpremiene økt noe igjen.