• Central Bank Modernization 

   Akram, Q. Farooq; Banda, Lenia; Bøhn, Harald; Caesar, Ellen Johanne; Christiansen, Anne Berit; Eide, Jostein; Eklund, Trond; Enge, Asbjørn; Evjen, Snorre; Ford, Chris; Jonassen, Morten; Ligoya, Perks; Natvig, Peder; Nyirongo, Neil; Mdwazika, Fraser; Qvigstad, Jan F.; Selnes, Steinar; Solheim, Jon A.; Watne, Kjetil; Zeleza, Moza; Zephirin, Mary G. (Occasional Papers;40, Book, 2010)
  • Change in the Organisation of the Supply of Notes and Coins – Establishment of the Limited Company Norsk Kontantservice AS (NOKAS) 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif (Journal article, 2002)
   During the past two years, major changes have been made in the organisation of the supply of notes and coins in Norway. The changes are a result of developments in the distribution network since the late 1980s, which have ...
  • Changes in Norges Bank’s Role and Activities in Cash Supply and Distribution 

   Eklund, Trond; Nygård, Svein; Veggum, Leif (Staff Memo;9/2017, Working paper, 2017)
   Norges Bank has made considerable changes in its role and activities in cash supply and distribution since the turn of the century, with the aim of enhancing efficiency in cash distribution and the payment system as a ...
  • Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet på kontantområdet 

   Eklund, Trond; Nygård, Svein; Veggum, Leif (Journal article, 2010)
   Norges Bank har etter århundreskiftet gjennomført store endringer i sin rolle og virksomhet på kontantområdet. Siktemålet har vært å øke effektiviteten innen kontantforsyningen og i det samlede betalingssystemet. Banken ...
  • Endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif (Journal article, 2002)
   I løpet av de siste to årene er det gjennomført store endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen i Norge. I 2001 ble det etablert et eget selskap (Norsk Kontantservice AS), som nå utfører de oppgavene Norges ...
  • Feil om kontanter : kronikk i Verdens Gang 

   Eklund, Trond (Chronicle, 2017-06-03)
  • Kontantenes tid er ikke forbi : kronikk i Aftenposten 

   Eklund, Trond (Chronicle, 2016-01-25)
  • Kvalitet på sedler i sirkulasjon - Norges Banks rolle og system for oppfølging 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif; Natvig, Peder; Michelazzi, Lisa Hausberg (Staff Memo;7/2016, Working paper, 2016)
   Norges Bank har etter år 2000 gjennomført store endringer i sin rolle og virksomhet på kontantområdet. Siktemålet har vært å øke effektiviteten i det samlede betalingssystemet og innen kontantforsyningen. Banken har inntatt ...
  • Model for Analysing Credit Risk in the Enterprise Sector 

   Eklund, Trond; Larsen, Kai; Bernhardsen, Eivind (Journal article, 2001)
   When banks’ overall risk is evaluated, their credit risk exposure to the enterprise sector is a key element. In analyses of banks’ credit risk in the enterprise sector, both a macroeconomic and a business economics approach ...
  • Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren 

   Eklund, Trond; Larsen, Kai; Bernhardsen, Eivind (Journal article, 2001)
   Sentralt i vurderingen av bankenes samlede risiko er deres kredittrisiko overfor foretakssektoren. I analyser av bankenes kredittrisiko overfor foretakssektoren legges generelt både en makroøkonomisk og en bedriftsøkonomisk ...
  • Norges Bank's Role in Cash Distribution 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif; Solberg, Ragnhild L. (Journal article, 2005)
   During the past few years, Norges Bank has made major changes in its cash operations. These changes have been designed to adjust and clarify the division of responsibility between the various parties involved in cash ...
  • Norges Banks overvåking av finansiell stabilitet 

   Eklund, Trond; Gulbrandsen, Bjarne (Journal article, 2000)
   Artikkelen presenterer hovedelementene i de analyser Norges Bank utfører for å overvåke stabiliteten i det finansielle systemet1. Kapittel 1 forklarer kort bakgrunnen for at Norges Bank utfører slike analyser. I kapittel ...
  • Norges Banks rolle i kontantforsyningen 

   Eklund, Trond; Solberg, Ragnhild L.; Veggum, Leif (Journal article, 2005)
   De siste årene er det lagt til rette for større klarhet i ansvarsdelingen mellom aktørene i kontantforsyningen. Det har vært prioritert å tilpasse sentralbankens politikk slik at effektiviteten i betalingssystemet kunne ...
  • Norges Bank’s Surveillance of Financial Stability 

   Eklund, Trond; Gulbrandsen, Bjarne (Journal article, 2000)
   This article presents the primary elements of the analyses performed by Norges Bank to monitor stability in the financial system. Section 1 explains briefly why Norges Bank performs these analyses. Section 2 examines ...