• Estimering av terminpremien på norske statsobligasjoner 

      Benum, Aksel; Vetle, Ø. Opheim; Erik, S. Wasberg (Statsgjeld Memo;3/2023, Working paper, 2023)
      Terminpremien på statsobligasjoner har vært anslått å være lav de siste årene. Det har bidratt til at merkostnaden ved å låne langsiktig har vært relativ liten. Det siste året har terminpremiene økt noe igjen.