• Når staten tar kontroll : Bankkrisen fra 1991 - 1993 

      Gram, Trond (Staff Memo;18/2011, Working paper, 2011)
      På slutten av 1980-tallet inntraff en bankkrise i Norge, den første på 60 år her til lands. Denne oppgaven har til hensikt å undersøke løsningene som ble valgt for den norske bankkrisen fra 1988 til 1993, med vekt på de ...